Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Jabatan Perdana Menteri

Dewan Undangan Kelantan

Dewan Rakyat, Parliament

Blok Akademi, INTAN

Bilik Sri Tanjung, INTAN

Bilik Jawatan Kuasa, Parliament

Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur

Institut Tadbiran Awam Negara, Bukit Kiara

Institut Tadbiran Awam Negara, Kota Kinabalu

Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Temerloh

Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Seremban

Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Seberang Jaya

Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Kangar

Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Johor Bahru

Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Ayer Keroh

MATRADE, Jalan Duta

Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu

Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Seremban

Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Johor Bahru

Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Ayer Keroh

Grand Ballroom, Sunway Resort Hotel _ SPA